"Ingen indianar kan vera meir samanvaksen med urskogen sin en eg med desse skogarne og urerne.
Der samla eg eingong vokstrar. Der dreiv eg so mangei tung stund. Der skulde eg óg ynskja aa verta lagd djupt innunder steinarne eingong."

rasmusloland.no kvitebjornen.com nashornet.no rasmusloland.no


Sluttrapport for Lølandmarkeringa

Åse Elin Langeland har skrive sluttrapport for Lølandmarkeringa, og det har vore eit mål å samle erfaringar og gje noko attende til alle dei som gjorde markeringa mogleg. Men rapporten skal også vera ein arbeidsreiskap for dei som skal føra visjonane til markeringa vidare, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi har hatt god økonomi og smidig hjelp til gjennomføringen av markeringen takket være raske og effektive sms lån.

Les heile saka

Løland-markeringa takkar av

Den 5-årige markeringa av livsverket til Rasmus Løland går no mot slutten, og Løland-stiftinga ynskjer å takke alle som har bidrege til 5 fantastisk spennande år!
l Les heile saka l

Kvitebjørnen rundar av hausten 2012!

Det pedagogiske pilotprosjektet Kvitebjørnen- undring og læring lever vidare trass i at Markeringa Rasmus Løland 2007-2011 vert avrunda ved årsslutt.
l Les heile saka l

Barnehage tolka Kvitebjørnen

I Veslefrikk barnehage i Sauda har dei jobba med å lage kunstnariske kreasjonar av søppel inspirert av Kvitebjørnen-utstillinga på Ryfylkemuseet.
l Les heile saka l

Animasjonsfilm frå kulturskulen i Suldal

Å lage animasjonsfilm er ikkje gjort i ein fei. Det veit kulturskuleelevane i Suldal.
l Les heile saka lFleire nyhende | Abonner på nyhende

Nashornet 2011
Nashornet 2010
Nashornet 2009
Nashornet 2008
Nashornet 2007